Loading bg.studenttests.com
Please wait...

GMAT Резултат

Вашият сертификат за положен изпит GMAT включва пет резултата, четири от които са точките спечелени в четирите части на изпита: аналитично писане, интегрирано разсъждение, математическа и езикова части, — и последната е общия резултат в изпита. Освен това сертификатът събира точките от предишните положени изпити GMAT в течение на пет години и включва информацията за географското ви местоположение и информация за контакт, които вие посочвате по време на регистрирането.

Общият резултат на GMAT се отчита по скала от 200 до 800 точки и се основава на резултатите от математическата и езиковата части. ве трети от положили изпита GMAT обикновено печелят между 400 и 600 точки. 

За частите аналитично писание (AWA) и интегрирано разсъждение (IR) се слагат две отделни оценки, които не се събират заедно с общия резултат. Също така тези две оценки не се включват в неофициалния отчет за резултатите, който може да се прегледа веднага след приключване на изпита още в изпитния център, но задължително се включват в официалния сертификат за положен изпит с резултати които може да се получат в течение на 20 дена след изпита. Резултатът GMAT е валиден пет години.

Научете повече за сертификатите за положен изпит GMAT с резултати

Ново. интерпретирайте точките си от изпита GMAT благодарение на нов разширен сертификат с точки. Дълбок и подробен анализ на общия резултат GMAT и отговорите във всички части на изпита отделно.  Научете повече 


 

Как да разбера резултата си от GMAT?

Неофициалният отчет от математическата и езиковата части заедно с общия резултат и номер на авторизиране може да се научат веднага след завършване на изпита. По време на записване за изпита GMAT ще ви помолят да посочите дали искате да получите официалния сертификат за положен изпит GMAT с резултат чрез интернет или по поща.

Онлайн — ако сте посочили да получите официалния сертификат за положен изпит GMAT с резултати чрез интернет, обикновено ще получите електронно писмо в течение на 20 календарни дена след изпита, където ще откриете линк към страницата с официалния сертификат за положен изпит. За да прегледате сертификата трябва да посочите номер на авторизацията от неофициалния отчет за резултатите. След това може за изтеглите или разпечатате сертификата.

по поща — ако сте посочили да получите официалния сертификат за положен изпит GMAT с резултати по поща, обикновено това означава, че сертификатът ще бъде изпратен в течение на 20 календарни дена след изпита, доставката до получателя обаче може да различава по експедитивност.

 

Как да изпратя резултата си от GMAT в университета?

 

В деня на изпита преди да започнете изпита може да изберете до пет GMAT програми, които ще получат официалния сертификат за положен изпит с вашия резултат. Избраните програми ще получат резултатите в течение на 20 дена след полагане на изпита. Също така вие може да помолите допълнителни отчети с резултати и точки да бъдат изпратени към други учебни институции по поща или с факс.
Пълният списък на упълномощените получатели на отчетите с резултати GMAT може да разгледате на страницата със списъка на учебни институции, приемащи резултатите GMAT.