2017

Как да се регистрирам за GMAT?

Може да се запишите за изпита GMAT с един от посочените долу начина:

 • Oнлайн: кандидат-студентите трябва да се запишат и посочат информацията за себе си на сайта mba.com.  
 • По телефон: кандидат-студентите трябва да си запишат изпитната дата на GMAT изпита като се обадят в клиентския център на Pearson VUE от понеделник до петък. Таксата за изпита може да се плати с кредитна или дебитна карта или с ваучер, допълнителната такса за услугата е 10 USD. Кандидат-студентите трябва да се обадят в клиентския център в региона, където те са избрали да държат изпита, минимално три дена преди изпита:
  • САЩ
   Телефон (безплатно обаждане в САЩ и Канада) : 1-800-717-GMAT (4628), 7:00-19:00 (UTC-6)
   Телефон: +1 (952) 681-3680, 7:00-19:00 (UTC-6). Факс: +1 (952) 681-3681
  • Европа, Среден Изток /Арфика
   Телефон: +44 (0) 161 855 7219, 9:00-18:00 (UTC 0). Факс: +44 (0) 161 855 7301
  • Азиатско-тихоокенски регион
   Телефон: +603 8318-9961, 9:00-18:00 (UTC+10)
  • Китай
   Телефон: +86-10-82345675. 8:30-17:00 (UTC+8). Факс: +86-10-61957800
  • Индия
   Телефон: +91 (0) 120 439 7830, 9:00-18:00 (UTC+5:30). Факс: +603 8319 1092
  • По факс: Може да изтеглите и разпечатате формуляр за записване за GMAT от сайта mba.com и да изпратите попълненото копие на формуляра в клиентския център на Pearson VUE във вашия регион. Таксата за изпита може да се плати с кредитна или дебитна карта или с ваучер. Трябва да изпратите факса минималко седем дена преди изпита.
  • По поща/ с куриер: Може да изтеглите и разпечатате формуляр за записване за GMAT от сайта mba.com. Попълнения формуляр може заедно с вносната бележка може да изпратите с куриер към:

   Pearson VUE 
   Attention: GMAT Program
   PO Box – 581907 
   Minneapolis, MN – 55458-1907 
   USA / САЩ


Кандидат-студентите трябва да изпратят попълнената форма заедно с вносната бележка минимално три седмици преди изпита.

Как да науча повече информация? Повече информация за изпита GMAT и за това, как да се намери търсената от вас програма по мениджмънт, може да се намери на сайта mba.com.