Подготовка за GMAT

Научете, какво е изпита GMAT и научете повече за самия изпит и как той протича.

Подготовка за GMAT® може да има решаващо значение за получаване на добър резултат. Изтеглете безплатен софтуер за подготовка GMATprep тук! Най-правилният и умният начин да се подготвите за изпита GMAT е да изтеглите безплатния софтуер за подготовка GMATPrep.

Регистрация за GMAT

За да се регистрирате за изпита GMAT трябва да намерите изпитен център GMAT и да изберете дата на изпита. Може да се регистрирате 6 месеца предварително преди изпитната дата GMAT, но не по-късно от 21 дни преди крайния срок за кандидатстване. Регистрацията за GMAT може да стане по онлайн или по телефон. Ще ви помогнем да се ориентирате между различните начини за регистриране.

Резултат от GMAT

Резултата от GMAT се събира от точки, спечелени от четири части на изпита - Аналитично писане, Интегрирано разсъждение, Математическа част, Езикова част и общия брой точки. Общите точки от изпита GMAT влизат в диапазона между 200-800 точки и основно се събират от резултатите на математическата и езиковата части. Две трети от кандидатстващите за изпита обикновено печелят между 400 и 600 точки. 

GMAT 2019 - Изпит за кандидатстване GMAT

 

Смята се, че GMAT — това е вашият избор, защото този изпит дава резултат. GMAT® (The Graduate Management Admission Test®) е стандартизиран компютъризиран тест, които точно и сигурно преценява академичния ви успех преди още да се запишете за курс по мениджмънт. Най-добрите бизнес училища и образователни програми по мениджмънт по цял свят зачитат резултатите на GMAT като един от най-ефективните и най-точните показатели за успеха на кандидат-студента. Това значи, че колкото по-добре издържите изпита GMAT, толкова по-добре ще напредвате по време на обучението. Тази връзка между резултата и академичния напредък е много важна за образователните институции по време на отбора на кандидат-студентите.

Изпитът GMAT определя степен на развитието на мисловните умения на високо ниво в по-голяма степен отколкото фактологическите знания, и не прави оценка на знания по мениджмънт и бизнес дисциплините. Резултатът GMAT се приема в бизнес училищата по цял свят като кандидат-студентско изпитание за записване в програми по бизнес и мениджмънт, включително програмите MBA, магистър по мениджмънт, магистър по финанси и много други.

В момента над 5 700 програми по цял свят прилагат изпита GMAT като един от най-обективните критерии за оценка на академичния потенциал на кандидат-студентите без да се отчита тяхното ниво на образованието, гражданството, възрастта или пола.

Вземете изпита, когато се чувствате най-подготвени, и се регистрирайте с изпитните дати за 2019. Резултатите GMAT са валидни пет години, затова вие имате достатъчно гъвкави възможности за да изберете подходящата за вас програма и времето, кога да се запишете — направо след изпита или по-късно.

Изпитът се провежда по цял свят в над 110 изпитни центрове почти всеки ден в течение на годината.


Намерете най-близкия изпитен център GMAT и се запишете за изпита GMAT още сега!

 

Как е организиран изпитът GMAT?

Изпитът GMAT е изцяло организиран на английски език. Математическата и езиковата части на изпита са компютърно адаптивни, което означава, че въпросите се избират в зависимост от отговорите ви на предишните въпроси. Общо взето, колкото повече правилни отговори давате, толкова по-сложен става изпитът. Вашият резултат се изчислява от две съставки - сложността на въпросите и броя на правилните отговори. Чрез адаптиране на индивидуалното ви ниво на знанията, компютърно адаптивният тест дава възможност да се съкрати времето на изпита и да осигури по-точни резултати, отколкото стандартните фиксирани тестове.

 

В каква форма протича изпитът GMAT?

Изпитът GMAT включва следващите четири части:

  • Аналитично писане (AWA): в тази част кандидат-студентът трябва в течение на 30 минути да напише есе: анализ на аргументите. Секцията за проверка на аналитичното писане преценява вашата способност за критическо мислене и умение да споделяте идеи.
  • Интегрирано разсъждение:  секция за интегрирано разсъждение продължава 30 минути и съдържа 12 въпроса, които преценяват вашата способност да анализирате и боравите с информация в различни формати и от много източници.
  • Математическа част: математическата част продължава 75 минути и съдържа 37 въпроса, които преценяват вашата способност за математическо мислене, умения да решавате математически задачи, да анализирате и интерпретирате графични данни.
  • Езикова част: езиковата част продължава 75 минути и съдържа 41 въпрос, които преценяват вашата способност да анализирате текст, да правите изводи и качествено да предавате смисъла на прочетения текст на английски език.  

Обръщаме вашето внимание: компютърът слага точки за всеки един въпрос преди да избере следващия, затова вие не може да пропускате да отговаряте на въпроси, също както не може да променяте отговора си и да се връщате към готовите вече въпроси.